26 november 2019

08:30 - 09:00

Welkom

09:00 - 09:15

Opening door programmamanager

Jeroen Busscher

09:15 - 11:00

Humane organisatieontwikkeling

Organisatieverandering vanuit psychologisch, sociologisch en institutioneel perspectief.

Kerndocent: Prof. dr. Robert Jan Blomme

11:00 - 11:15

Pauze

11:15 - 12:45
12:45 - 13:30

Lunch

15:30 - 15:45

Pauze

15:45 - 17:00
17:00 - 18:00

Incheck hotelkamer

18:00 - 19:30

Diner

19:30 - 21:00

De plek van HR binnen een wendbare organisatie

Waar staat de afdeling? Welke taken zijn er? Hoe richt je de performance management in binnen een wendbare organisatie?

27 november 2019

07:30 - 09:00

Ontbijt

09:00 - 09:15

Opening door programmamanager

Jeroen Busscher

09:15 - 11:00

'Control' houden binnen een wendbare organisatie

Organisatieverandering vanuit bedrijfskundig en strategisch perspectief.

Gastdocent: Prof. dr. Ron Meyer

11:00 - 11:15

Pauze

12:45 - 13:30

Lunch

15:30 - 15:45

Pauze

15:45 - 17:00

Afsluiting en intervisie: Wat gaat u morgen doen?

Jeroen Busscher